Afrikaans | English      
 
 

Kliek op onderstaande eiendomme vir meer inligting.

Historiese eiendomme wat deur die Stellenbosch Museum gebruik word:
Schreuderhuis, Ryneveld Straat
Grosvenorhuis, Drostdy Straat
Blettermanhuis, Pleinstraat
A.P. Lubbe gebou, Ryneveld Straat
Erfurthuis, Ryneveld Straat
VOC Kruithuis, Bloemstraat, Die Braak

Vir meer besonderhede oor hierdie eiendomme kliek hier.

Eiendomme wat deur die Erfenistrust verhuur word:
Collin's Cottage, Van Riebeeck Straat
Moedersloon, Die Laan
Van Der Bijlhuis, Markstraat
Smithhuis, Miniseriestraat
Die Slaweskool, Ryneveld Straat

 
 
 
   
   
wie is ons?  ons doel  ons eiendomme  die trustees  kontak ons design • www.gstudio.co.za