Afrikaans | English      
 
 

Die hoofdoel van die Stellenbosch Erfenistrust  is om fondse in te samel, te investeer en te administreer vir die onderhoud, restourasie en bewaring van die elf historiese geboue in sy besit. Die vyf geboue wat nie deur die Stellenbosch Museum benut word nie word deur die Stellenbosch Erfenistrust op kommersiële terme verhuur. Enige jaarlikse surplus, na voldoende voorsiening vir bedryfskostes, kapitaalspandering en toekomstige gebeurlikhede gemaak is, kan in die Raad van Trustees se diskresie aan die Stellenbosch Museum toegedeel word.

 
 
 
   
   
wie is ons?  ons doel  ons eiendomme  die trustees  kontak ons design • www.gstudio.co.za