Afrikaans | English << terug <<    
 
 

Mnr. Andries Lubbe het hierdie gebou as ‘n skoenfabriek in 1940 opgerig. Mnr. Lubbe se seun Willem het in 1943 by sy pa se besigheid aangesluit. Hierdie gebou is met behulp van die Kaaplandse Provinsiale Administrasie en ‘n ruim skenking van Mnr Willem Lubbe omgebou en as ingangsgebou van die Stellenbosch Dorpmuseum ingerig. Minister J.C. Heunis het die ingangsgebou op 23 Maart 1982 geopen.

 

 
 
 
   
   
wie is ons?  ons doel  ons eiendomme  die trustees  kontak ons design • www.gstudio.co.za