Afrikaans | English      
 
 

Die Stellenbosch Erfenistrust besit elf historiese geboue in Stellenbosch. Hierdie geboue sluit in die ses geboue wat die Stellenbosch Dorpsmuseum huisves, synde Schreuderhuis, Blettermanhuis, Grosvenorhuis en die A.P Lubbe-gebou. Erfurthuis dien as die administratiewe kantore van die Stellenbosch Museum, wat ook die VOC Kruithuis, nog ‘n eiendom van die Stellenbosch Erfenistrust, bestuur. Die Stellenbosch Erfenistrust verhuur die oorblywende vyf geboue op kommersiele terme. Die Stellenbosch Museum is die alleenbegunstigde van die Stellenbosch Erfenistrust. Die Stellenbosch Erfenistrust word bestuur deur ‘n Raad van Trustees wat kosteloos hierdie diens verrig.

 
 
 
   
   
wie is ons?  ons doel  ons eiendomme  die trustees  kontak ons design • www.gstudio.co.za